Woongebied ten noorden van Hofstedenlaan wordt 30 km. zone

RODEN - In steeds meer woonwijken en dorpen in de gemeente Noordenveld zijn 30 km-zones ingesteld om de verkeersveiligheid te vergroten.

RODEN - Eind dit jaar is het noordelijke deel van de wijk de Hofsteden in Roden aan de beurt. In alle woonstraten gaat een 30 km-zone gelden. Bij de overgang van 30 km-zone naar een weg waar 50 km/uur gereden mag worden gaat de gemeente zogenaamde inritconstructies aanleggen. De zone wordt aangegeven door middel van bebording. De werkzaamheden beginnen naar verwachting aan het einde van dit jaar. Het ontwerp van de verkeersveilige woonwijk is te bekijken op maandag 14 november tussen 17.00 -  20.00 uur in Daltonschool Het Valkhof aan de Schonauwen in Roden om het ontwerp te komen bekijken.