Geen sluipverkeer meer op De Koelenweg

HUIS TER HEIDE - Het sluipverkeer op de Koelenweg is al vele jaren onderwerp van discussie. In samenspraak met de Belangenvereniging Huis ter Heide en de aanwonenden van de Koelenweg is nu een oplossing gevonden in de vorm van verzinkbare palen.

HUIS TER HEIDE - Op dinsdag 1 november 2011 stelt wethouder Otto Huisman om 16.30 uur de verzinkbare palen in werking.
De verzinkbare palen functioneren als een ‘toeritdoseringssysteem’. Dit betekent dat het verkeer er gewoon langs kan, maar dat het systeem een tijdsvertraging veroorzaakt. In de spits -06.30 - 9.00 uur en 16.00 - 18.30 uur- is het systeem in werking: de palen staan omhoog en het verkeerslicht staat op rood. Als er een auto aankomt duurt het een halve minuut voordat de palen omlaag gaan en één auto mag passeren. Bij lage verkeersintensiteiten geeft dit weinig wachttijd, maar als er bijvoorbeeld vijf auto’s staan, dan zal de laatste auto vijf keer een halve minuut (2,5 minuut) moeten wachten, plus de tijd die het systeem nodig heeft om de palen omhoog te brengen en te laten zakken. Het is voor de gemeente Noordenveld een nieuw systeem dat na een jaar wordt geëvalueerd. De verzinkbare palen worden 24 uur per dag gemonitord door twee camera’s met externe dataopslag. Deze camera’s staan er om na te kunnen gaan of voertuigen die tegen de verzinkbare paal zijn aangereden door rood licht zijn gereden. De tweede reden is het voorkomen van vandalisme. De camera’s kunnen elkaar zien (voor het geval er vandalisme aan één van de camera’s gepleegd wordt) en zijn scherp genoeg om bijvoorbeeld kentekens en gezichten herkenbaar in beeld te brengen.