Volkskerstzang in De Hullen

RODEN -  Ook dit jaar is er op de tweede kerstdag de traditionele Volkskerstzang in sporthal De Hullen. De samenzang wordt begeleid door muziekvereniging Oranje en zij treden eveneens solistisch op.

RODEN -
Koor De Rôner Singers is te beluisteren in een aantal liederen uit hun kerstrepertoire. Kerkelijk werker van de PKN-Roderwolde-Roden, mevrouw Astrid Mekes, spreekt een bezinnend woord binnen het thema ‘waar hemel en aarde elkaar raken’. Aan het eind van deze Volkskerstzang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten. Maandag 26 december, aanvang om 10.00 uur.