Minder subsidie culturele en sociale veld

ASSEN - DRENTHE - Voor de meeste instellingen die actief zijn in het Drentse sociale en culturele veld geldt dat ze vanaf 2013 minder subsidie ontvangen van de provincie. Bezuinigingen leiden voor cultuur tot een vermindering van het budget van 775.000 euro in 2013, waardoor 24,5 miljoen voor cultuur in Drenthe beschikbaar blijft.

De provincie heeft geen kerntaken meer in het sociale domein. Haar rol beperkt zich tot haar wettelijke taken op dit terrein (jeugdzorg) en het ondersteunen van de gemeenten bij de WMO. Dat betekent dat er vanaf 2013 2,3 miljoen euro minder beschikbaar is (3,8 miljoen beschikbaar). Kunst & Cultuur Drenthe, RTV Drenthe, Biblionet Drenthe, Drents Plateau, Centrum Beeldende Kunst Drenthe, Brede Overleg Groep Kleine Dorpen, STAMM CMO Drenthe, Zorgbelang Drenthe en Sport Drenthe geven allemaal uitvoering aan taken in het sociale en culturele domein. Deze instellingen hebben te maken met kortingen op hun subsidie en zijn op de hoogte gebracht van de gemaakte keuzes en de financiële gevolgen.