Forse krimp voor scholen in Drenthe

RODEN - REGIO - Scholen in Drenthe hebben de komende jaren te maken met steeds verder dalende leerlingenaantallen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van provincie Drenthe. Veel gemeenten staan aan de vooravond van een forse daling. STAMM CMO brengt samen met betrokken partijen de gevolgen van deze leerlingenkrimp in kaart, en onderzoekt welke kansrijke oplossingsrichtingen er zijn voor de toekomst.

In alle Drentse gemeenten behalve Assen gaat het aantal 4 tot 12 jarigen de komende tien jaar dalen. In De Wolden, Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn gaat het zelfs om een krimp van 30 tot ruim 40 procent. In de komende periode zal STAMM CMO de prognoses op gemeenteniveau vertalen naar voorspellingen op dorpsniveau. Op die manier wordt inzichtelijk waar de grootste afname te verwachten is. Het onderzoek gaat daarnaast in op de mogelijke gevolgen van dalende leerlingen aantallen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van het onderwijs, en op aanverwante vraagstukken als keuzevrijheid, diversiteit en leefbaarheid in de dorpen. Doel is om oplossingen aan te reiken voor de toekomst van het basisonderwijs in Drenthe.