Workshop Abstract Schilderen van Teken- en Schildergroep Roden

RODEN - Teken- en Schildergroep Roden (TSR) houdt op zaterdag 14 januari een workshop 'Abstract Schilderen' van 10.00 tot 15.00 uur.

RODEN - Docent is kunstenaar Jan Kenter. De workshop wordt gehouden in het atelier van de TSR aan de Jasmijnlaan 23a in Roden. De kosten voor niet-leden zijn €20 per dag, inclusief koffie/thee. Na opgave kunt u dit bedrag bij vooruitbetaling overmaken op giro 244317 ten name van Teken- en Schildergroep Roden onder vermelding van Workshop abstract. De eventuele materiaalkosten afrekenen met de docent. Opgave voor 7 januari bij Greet Westenbrink, tel 050-5017663 of per mail: gefeijen@kpnmail.nl.