Drenthe verkeersveiliger en beter bereikbaar

RODEN - REGIO - De verkeersveiligheid is in Drenthe fors toegenomen. Dit is mede te danken aan de samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Het VVBD is een bestuurlijk overleg van gemeenten, provincie en Rijk. Het doel is een veilig bereikbaar Drenthe.

Voorbeeld van een veilige weginrichting is de ombouw van de N37 naar A37 en de reconstructie van de N34. Ook bevordert het VVBD verkeersveilig gedrag met het Drentse Verkeersveiligheidslabel voor basisscholen en Informatie Gericht Verkeerstoezicht. Het aantal ernstige slachtoffers is gedaald van 546 in 2001 naar 281 in2009. De dalende trend lijkt zich door te zetten. Om die trend vast te houden, blijft het VVBD investeren. Daarbij zullen onder andere fietsers extra aandacht krijgen. De SWOV heeft namelijk berekend dat de komende tien jaar het aantal verkeersslachtoffers onder vooral fietsers zal toenemen (eenzijdige ongevallen en oudere E-bikers).