Subsidie voor Energie Coöperatie Noordseveld

RODEN - NOORDENVELD Het College van B&W van de gemeente Noordenveld verstrekt een subsidie van €1.000 aan de Energie Coöperatie Noordseveld. Deze coöperatie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Deze doelstelling past naadloos in het streven om van Noordenveld een duurzame gemeente te maken.

Afgelopen zomer heeft een aantal inwoners uit Langelo deze coöperatie opgericht. De coöperatie sluit overeenkomsten met haar leden voor de in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie. Daarnaast houdt ze zich bezig met de productie van duurzame energie en de bevordering van energiebesparing. De gemeente Noordenveld streeft er naar om in 2025 een duurzame gemeente te zijn en in 2040 zelfs een klimaatneutrale gemeente. Wethouder Otto Huisman grijpt alle kansen aan om deze doelstelling te halen. ,,Wanneer veel inwoners van Noordenveld zich als lid aanmelden bij de coöperatie, dan levert dat een belangrijke bijdrage aan het klimaatneutraal worden van de gemeente. Het zal nog een hele klus zijn om zo ver te komen dat we Noordenveld klimaatneutraal kunnen noemen. Alle beetjes helpen!”