BOB gaat de sportkantine in

Franeker - Een op de tien supporters stapt na een bezoekje aan de sportkantine achter het stuur met te veel drank op. Ministerie, overheden en de georganiseerde sport willen het rijden onder invloed na een bezoekje aan de sportkantine terugdringen. Van februari tot juni wordt de succesvolle Bob-campagne speciaal ingezet in sportkantines.

Bezoekers van voetbal-, hockey-, tennis- en korfbalclubs in vijf provincies worden daarbij aangespoord om alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken wie als de Bob zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Fryslân is een van die provincies waarin de pilot gaat draaien. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies, NOC*NSF en de betrokken bonden (KNVB, KNHB, KNKV en KNLTB) hebben besloten regionale pilots te houden om de Bob-gedachte ook in de sportwereld een vaste plaats te geven. Zo kan de sport op een positieve manier meehelpen om de verkeersveiligheid te vergroten. Uit een nulmeting van eerder dit jaar, waarbij bij 205 sportclubs verdeeld over het land op vrijwillige basis zo'n 7000 blaastesten zijn afgenomen, blijkt dat er bij bezoekers van sportkantines (sporters en toeschouwers) verbeteringen mogelijk zijn. De overgrote meerderheid (82%) die na een bezoek aan de kantine achter het stuur kruipt, is geheel of bijna nuchter. Zij blazen onder 0,2 promille, wat neerkomt op hooguit één glas. Een op de tien vertrekkende automobilisten (9,5%) zit echter met een promillage van 0,5 of meer boven de wettelijke alcohollimiet. Kantinebezoekers die met passagiers in de auto naar huis rijden blijken vaker nuchter dan bezoekers die alleen in de auto rijden. Pilot Het stimuleren van samenrijden op basis van de Bob-afspraak staat daarom in de pilot centraal. Hierbij wordt de vorig jaar geïntroduceerde slogan “100% Bob, 0% op” gebruikt. Om Bob in en rond de kantine zichtbaar te maken, krijgen de clubs in de pilotregio's een pakket met sportspecifieke voorlichtingsmaterialen, zoals posters en spandoeken. Ook op websites van de sportbonden en afspraakplanners op internet zal de Bob-afspraak worden gepromoot. De pilotregio's organiseren samen met de gemeenten en de sportclubs diverse activiteiten gericht op bezoekers en barvrijwilligers. Politiekorpsen in de pilotregio's houden tijdens de pilot extra alcoholcontroles in de omgeving van sportcomplexen.