CDA met Algemene Ledenvergadering

RODEN - NOORDENVELD De afdeling Noordenveld van het CDA had haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering.

Als speciale gast was deze avond aanwezig mevrouw  Greetje de Vries – Leggedoor. Het Drentse CDA fractielid in de Eerste Kamer. Zij gaf uitleg over de werkwijze van de Eerste kamer. Vervolgens werd het woord gevoerd door de CDA wethouder de heer Gerrit Alssema en de CDA fractievoorzitter de heer Jan Stevenson. Beiden maakten duidelijk dat ondanks de economische crisis er toch een goed sluitende begroting voor het jaar 2012 is gemaakt. Om dit te kunnen bereiken moesten er diverse bezuinigingen worden doorgevoerd. Voor het jaar 2012 zullen de burgers nog niet zoveel van deze bezuinigingen merken maar voor de jaren daarna naar alle waarschijnlijkheid wel. Ook werd er deze avond afscheid genomen van onze penningmeester de heer Remmelt Booy. De heer Hilbert de Kleine heeft inmiddels zijn plaats en functie overgenomen.