Van Advent naar Kerst

RODEN - Voor iedereen die graag zingt en naar zang luistert is er zondag 11 december een zangavond om stil te staan bij de vraag, of en hoe we ons in de adventstijd voorbereiden op de komst van nieuw leven en licht met kerst.

RODEN - Aan deze avond wordt meegewerkt door het kerstverse vocaal kwartet BaFoMaJa en het doopsgezind koor onder leiding van Jellie Alkema. De avond is van 19.30 tot 20.45 uur in de doopsgezinde kerk aan de Padkamp in Roden, is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt afgerond met een kopje koffie of thee om bij of na te praten. Na afloop is er een collecte voor het pianofonds van de doopsgezinde gemeente.