Bouw houten woningen Peize

PEIZE - NOORDENVELD - De Van Dijk Groep uit Hardenberg gaat in De Lange Streeken2 in Peize 28 woningen bouwen, waarvan achttien met een EPC van 0. Deze woningen worden onder andere voorzien van zonnepanelen om zo geheel zelfvoorzienend te zijn als het gaat om de energiebehoefte. Van Dijk Groep heeft inmiddels een ontwerp van deze woningen gemaakt en daarbij twee varianten uitgewerkt. De eerste variant is uitgevoerd in baksteen, de tweede in hout.

Een houten woning vraagt minder energie dan de bouw van dezelfde woning in baksteen. Dit geldt niet alleen voor de productiefase, maar ook voor de afvalfase. Dat maakt de houten variant nog duurzamer dan de bakstenen woning. Beide varianten zijn voorgelegd aan de welstandscommissie. De variant in baksteen voldoet aan de welstandseisen, de variant in hout daarentegen niet. Maar door de sterke architectuur van beide varianten is de commissie bereid af te wijken van de welstandsnota en de houten woning toe te staan. Hierdoor is het voor de potentiële kopers mogelijk om te kiezen voor eenzelfde woning in baksteen of in hout. Wethouder Otto Huisman is blij met het besluit. ,,We hebben in onze visie op Noordenveld onder andere als kernwaarde opgenomen dat Noordenveld een duurzame gemeente moet zijn in 2025 en dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal is. Het is goed dat we voor De Lange Streeken 2 speciale welstandscriteria hebben vastgesteld, maar in dit geval ben ik het er helemaal mee eens dat we daarvan afwijken.”