Werkzaamheden in Mensinge-bos bij Roden

RODEN - Staatsbosbeheer start in december met het kappen van een aantal beuken langs de Mensingheweg. Na inspectie door boomverzorgingsbedrijf Vos blijkt een groot aantal bomen in meer of mindere mate aangetast door parasitaire zwammen. Hierdoor is een onveilige situatie ontstaan. Ook wordt een aantal beuken langs de Herenlaan verwijderd, omdat ze de eiken in de laan ‘wegdrukken.’

RODEN -
  Mensingheweg Circa vijftien oudere beuken langs de Mensingheweg zijn in matige of slechte conditie. De kans op afknappende takken of het omvallen van de boom is dusdanig groot dat vanuit de zogenaamde zorgplicht moet worden ingegrepen. Naast deze werkzaamheden heeft de gemeente Noordenveld Staatsbosbeheer verzocht een groot deel van de dunnere bomen die in de taluds van de bermsloten staan, te verwijderen. De gemeente wil de sloot schonen om de ontwatering van de huispercelen langs de Mensingheweg te kunnen garanderen. Deze werkzaamheden starten op maandag 5 december. Herenlaan Het kappen van de bomen langs de Herenlaan komt voort uit de Visie Mensinge. Deze toekomstvisie is in 2010 opgesteld samen met de Gebruikersgroep Mensinge en landschapsarchitect Henk van Blerck. Uit de historische onderzoeken van Van Blerck is naar voren gekomen dat vooral de wallenstructuur het landgoed bijzonder maakt. Daarmee is een eind gekomen aan het idee dat alle lanen in Mensinge ook als laan in stand worden gehouden. Een uitzondering daarop is de Herenlaan, die begeleid wordt door eiken van zo’n zestig tot tachtig jaar oud. Veel van deze eiken worden verdrukt door beuken die in de bospercelen achter de laan staan. Om het karakter van de Herenlaan voor de toekomst te bewaren, worden de opdringerige beuken verwijderd. De gehele Visie Mensinge is te vinden op de website van Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/kopvandrenthe onder de kopjes ‘Meer info’ en ‘Beheer’. Voor geïnteresseerden wordt op zaterdag 3 december een excursie georganiseerd. De start is om 10 uur op de parkeerplaats aan de Mensingheweg, nabij de dikke boom.