Wethouder Gerrit Alssema: 'Zonder visie ben je stuurloos'

RODEN - Het duurt nog even voordat het jaar 2025 is aangebroken. Maar in de tussentijd verwacht wethouder Gerrit Alssema wel dat ‘Visie2025’ van de Gemeente Noordenveld wordt uitgevoerd.

RODEN -  Hoe dat precies moet weet Alssema heel goed, maar ook weer niet helemaal. Alssema gaat er eens goed voor zitten want hij neemt de kernwaarden die verbonden zijn aan deze visie serieus. De beelden zitten kraakhelder in zijn hoofd, maar de woorden laten even op zich wachten. ,,Ik beleef het als een passie, dat is meer dan woorden op een stuk papier. Ik ben van mening dat een organisatie zonder een helder geformuleerde visie stuurloos is.” Een visie heeft een nadeel, want in de toekomst kijken kan niemand. Maar dat hoeft ook niet. Een visie is volgens Alssema de samenbindende factor waar alles om draait, en is tijdloos. Een visie draagt bij aan herkenbaarheid, geeft richting aan keuzes die gemaakt moeten worden, wijst naar de plek op de horizon waar de reis naartoe gaat. Om hieraan invulling te geven zijn in Noordenveld vijf kernwaarden opgesteld: leefbaar, groen, duurzaam, ondernemend en transparant. ,,Ik ben trots over de manier waarop deze kernwaarden tot stand zijn gekomen, namelijk door de bewoners zelf. In elf bijeenkomsten die door zo’n 450 bewoners werden bezocht zijn de sterke punten van de gemeente benoemd. Iedereen kon zijn of haar mening geven. We hebben goed nagedacht over de opzet van zo’n avond. Op een podium achter een tafel zitten, en een spreekmicrofoon in een volle zaal gaat niet werken, vonden we. Niet iedereen voelt zich thuis om in een dergelijke setting zijn verhaal te doen. Daarom werd tijdens meerdere bijeenkomsten in klein gezelschap de ideeën vastgelegd. De animo was zodoende groot evenals het aantal suggesties. Die vijf kernwaarden zijn er uiteindelijk uitgerold en omvatten de grootste gemene deler waaraan iedereen zich kan committeren.” Volgende stap Met het benoemen van de kernwaarden is de eerste stap gezet. De volgende stap is het omzetten ervan in concrete plannen. Alssema geeft aan juist dat nog niet helder voor ogen te hebben. Dat hijzelf en al zijn collega’s de kernwaarden boven het bed hangen, zodat ze iedere ochtend een fris begin van de dag vormen gaat hem te ver. Wel vindt hij dat het uitgangspunten moeten zijn van de werkhouding. Bij groenonderhoud de vraag stellen of het wel ‘groen’ en ‘duurzaam’ is wat wordt gedaan. Of de dienstverlening ‘transparant’ genoeg is, of woningbouw plannen voldoende gebaseerd zijn op ‘leefbaarheid’. Dat iedere medewerker kernwaarden uitdraagt is zodoende al een heel stuk concreter. Die kernwaarden gaan over de leefwereld van de Noordenvelder van nu, maar die kan straks anders zijn. Tijdgeest en economische omstandigheden zijn immers aan verandering onderhevig. Alssema wil daarom de kernwaarden op zeker moment toetsen om te bepalen of de houdbaarheiddatum niet is overschreden. Zo ja, dan kunnen ze worden aangepast of vervangen. Maar die visie blijft wat hem betreft altijd staan. De visie is mede tot stand gekomen op aanbeveling van het KplusV-rapport naar aanleiding van onderzoek ‘Formatie en Efficiency’, waarin de gemeente werd geadviseerd een strategische toekomstvisie op te stellen. Alssema denkt nu voorzichtig hardop: ,,Het collegeprogramma en eigenlijk ook de verkiezingsprogramma’s moeten gerelateerd worden aan de kernwaarden. De visie kan er overheen worden getild, die is immers ruimer dan een standaard raadsperiode.” Kathedralen Langzaam aan vindt Alssema woorden bij de beelden die hij in zijn hoofd heeft. Hij illustreert het met een voorbeeld van drs. Hans van der Loo: In de Middeleeuwen loopt een man over een bouwplaats. ‘Ik houw stenen’, is het eerste antwoord dat hij krijgt als hij vraagt wat een bouwer aan het doen is. Een tweede antwoordt iets concreter: ‘Ik houw hoekstenen.’ Het derde antwoord is het meest helder: ‘Ik help kathedralen bouwen’. Door aan te geven wat het doel is, zet de man zijn werkzaamheden in een groter kader. En dat geeft motivatie en energie. ,,Zo zie ik het ook, en hier geloof ik echt in. Ik wil graag dat alle medewerkers continue denken: ’Ik draag bij aan…’. Een visie is herkenbaar vóór een medewerker en genereert betrokkenheid van diezelfde werknemer. Het is de bedoeling, dat onze hele organisatie er door in een flow raakt, een flinke boost krijgt naar toekomst. Maar tegelijkertijd weet ik ook mijn plek, ik ben namelijk wethouder en geen leidinggevende. Ik kan alleen met veel overtuiging mijn passie delen met anderen.” Eén van de rollen van een gemeente in de samenleving is ‘ontwikkelaar en stimulator’. Voor Alssema ligt de uitdaging de visie en de kernwaarden hierin onder te brengen zodat juist de bewoners -die het allemaal hebben bedacht- het in beleid terugzien. ,,Het kost wat moeite en tijd. Je tilt het zomaar niet even van de grond. Maar let op, je zal zien dat het gaat werken.” Albert-Jan Garama