Meer banen in gezondheidszorg Drenthe

HOOGEVEEN - De Gezondheidszorg in Drenthe springt er in positieve zin uit als het gaat om de werkgelegenheid. Er kwamen afgelopen jaar vierhonderd banen bij. Voor de rest is het aantal banen in Drenthe verder afgenomen.

Uit de jongste cijfers van het Provinciaal Werkgelegenheidsregister blijkt dat van april 2010 tot april 2011 de werkgelegenheid met 1,7 procent is gekrompen. ,,De slechte economische situatie komt nu dus ook tot uitdrukking in de werkgelegenheidscijfers'', zegt een woordvoerder van de provincie Drenthe. ,,In Drenthe laten de provincie en gemeenten elk jaar een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen op de provinciale arbeidsmarkt. De gegevens worden gebruikt voor het economisch beleid. Bovendien maken bedrijven en instellingen steeds vaker gebruik van de cijfers voor informatie over hun branche of sector'', zo wordt toegelicht. Op 1 april jl. had Drenthe 172.300 fulltimebanen. Dit zijn er ruim drieduizend minder dan het jaar ervoor. In vrijwel alle sectoren is sprake van een afname. De qua werkgelegenheid grootste sector in Drenthe, de gezondheidszorg, vormt hierop een gunstige uitzondering. Er kwamen vierhonderd banen bij. De meeste banen gingen verloren in de groot- en detailhandel (-850), de zakelijke dienstverlening (-800) en de bouw (-300). Grote bedrijven Oorzaak van de teruglopende werkgelegenheid is onder meer de verplaatsing, sluiting of inkrimping van een aantal grote bedrijven. Zo is Nefit uit Buinen vertrokken naar Deventer en is de Belastingdienst van Assen verplaatst naar Groningen. ,,Dit laatste betekent dat weer een groot aantal banen bij rijksdiensten in Drenthe is verdwenen. Tussen 2005 en 2010 zijn al ruim 1.700 rijksbanen verloren gegaan. Door bezuinigingen bij verschillende departementen gaat dit verlies aan arbeidsplaatsen gestaag door'', zo wordt benadrukt. Alle Drentse gemeenten, met uitzondering van Aa en Hunze en Coevorden, zagen hun werkgelegenheid in 2011 dalen. Van de vier grote gemeenten heeft Emmen met een afname van bijna 900 banen (-2,2 procent) de sterkste daling. Vooral in de industrie en handel zijn banen verloren gegaan. In Assen liep de werkgelegenheid met 0,8 procent terug en in Hoogeveen en Meppel met respectievelijk 1,5 en 1,8 procent.