Ecologisch bermbeheer in Noordenveld

RODEN - B en W van Noordenveld willen de verarmde bodem van bermen en brinken verbeteren.

Vanaf deze winter wordt van de organische bladreststroom bokashi gemaakt. Door jarenlang het verwijderen van het blad onder de laanbeplanting bij de Mensinge en op de brinken in Norg is hier de grond verarmd en kwijnen de bomen weg.

Met bladbokashi wordt de bodem verrijkt met voedingsstoffen en kunnen de bomen weer gezonder worden. Het maken van bladbokashi is een circulaire en duurzame manier van het verwerken van de organische reststof.

Ecologisch

Het opstellen van het ecologisch bermbeheer is door de vele afstemmingen van veel facetten en de start van veel nieuwe projecten vertraagd. Daarentegen is de eerste stap naar ecologisch beheer door het ondertekenen van het afsprakenkader Soortenrijk Drenthe wel gezet. Het bermbeheerplan wordt een integraal plan waarin naast de uitvoering van ecologisch bermbeheer ook de bedrijfsvoering met het materieel en de capaciteit, de samenwerking met natuurorganisatie voor o.a. monitoring, het recycleren van grasmaaisel en de communicatie in samenwerking met externe partijen belangrijke onderdelen zijn.

De vertraging komt volgens B en W doordat vooronderzoek en een juiste afstemming noodzakelijk zijn en veel tijd vergen.