Nieuwjaarsborrel tussen hoop en vrees

Burgemeester Klaas Smid laveerde dinsdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordenveld tussen hoop en vrees.

De vrees was voor veel inwoners van Roden die getroffen werden door verzakking van hun huis. „Je niet veilig voelen in je eigen huis is erg ingrijpend”, sprak Smid. Hij sprak de hoop uit dat er een oorzaak, en een oplossing voor de problematiek wordt gevonden. Twee huizen zijn onbewoonbaar, 200 hebben schade. De gemeente ontving al zeker 50 schademeldingen.

Andere schade is er aan obs De Marke in Roden, die zelfs moest sluiten. In korte tijd is een noodschool uit de grond gestampt. Positief was de burgemeester over open blijven van gevangenissen in Veenhuizen, een vervolg na het faillissement van De Vrijbuiter en mogelijke doorstart van De Buurtzuster. Trots is hij op de bedrijven in de gemeente, die ‘kracht en dynamiek’ tonen.

De eerste burger wees er op dat de gemeente een miljoen uittrekt voor nieuw beleid, voor o.a. Roden, Norg, Peize en Veenhuizen. Waarbij er ook aandacht voor de kleine kernen moet zijn. Lof was er voor de vrijwilligers, waarvan een aantal genomineerd zijn voor een landelijke prijs.

Waar de integratie van nieuwe Noordenvelders via GO Noordenveld goed verloopt, wordt de energietransitie nog een hele opgave. B en W staan daarbij een rechtvaardige verdeling van de lasten voor. De dienstverlening naar de burger van de gemeente heeft alle aandacht, ook in klanttevredenheids-onderzoeken. "Komend jaar wordt veel inzet en energie van ons wordt gevraagd. U mag daarbij rekenen op een zorgvuldige en transparante aanpak van onze kant", sprak Smid.

Noordenveld blijft wat Smid betreft een gemeente die ‘gewoon’ is. „Zonder tierelantijntjes. Dat is onze kracht.” Wie trouwens een bijzondere act van de burgemeester bij de toespraak had verwacht, kwam bedrogen uit. „Eén collega ging zelfs in badjas om maar te prikkelen. Helaas, ik moet u teleurstellen. Maar misschien volgend jaar”, hield hij zijn gehoor voor.