Dag van de Drentse Familiegeschiedenis

REGIO - Het Drents Archief houdt zaterdag 26 januari de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis.

Mevrouw. mr. drs. M.C.C. van de Schepop, president van de rechtbank Noord-Nederland, opent de dag door het online zetten van een naamindex op de 19de-eeuwse vonnissen van de arrondissementsrechtbank Assen.

Iedereen die nieuwsgierig is naar het verleden van zijn of haar familie kan vanaf 26 januari opzoeken of een voorouder iets op zijn kerfstok had. Via de website www.alledrenten.nl zijn de namen te vinden van mensen die in de periode 1838-1888 veroordeeld zijn voor de arrondissementsrechtbank Assen. Het gaat om kleine vergrijpen en straffen. Het vonnis kan vervolgens aangevraagd en bekeken worden in de studiezaal van het Drents Archief.

Misdaad

Na de opening is er gelegenheid tot het bijwonen van de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis die helemaal in het teken staat van ‘Misdaad en straf’. Er zijn presentaties, workshops, rondleidingen, muziek en een talkshow rondom het thema tussen 11.00 en 16.30 uur. Het volledige programma van de dag vindt u op www.drentsarchief.nl/familie.

Programma: 10.30 uur Lancering van de index op de vonnissen door mw. mr. drs. M.C.C. van de Schepop, 10.50 uur kopje koffie, 11.00 uur Start Dag van de Drentse Familiegeschiedenis. Aanmelden graag vóór 21 januari, dit kan via info@drentsarchief.nl of 0592 313523.