WOON zoekt denkers en doeners

RODEN - Huurdersvereniging AH WOON is op zoek naar nieuwe bestuurs- en teamleden.

AH WOON behartigt de belangen van huurders van Woonborg. Nieuwe bestuurs- en teamleden moeten dan ook huurder zijn van de woningcorporatie. Zo zijn zij altijd op de hoogte van wat er speelt. WOON zet zich in voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen in een plezierige leefomgeving. Zo’n ambitieuze doelstelling vraagt om bestuurskracht. En om die op peil te houden, zoekt WOON naar denkers en naar doeners.

De werkzaamheden bestaan uit het geven van informatie en advies, het begeleiden van huurders(project)groepen en overleggen met Woonborg en gemeenten. U heeft als huurder dus echt invloed! Dat maakt het volgens voorzitter Jelly van den Bosch zeer nuttig werk: “Huurders hebben een stem nodig op de plekken waar de beslissingen voor hen worden genomen. Die stem zijn wij”, legt ze uit. De verschillende taken worden onderling verdeeld. Teamleden ondersteunen bestuursleden bij (een deel van) deze taken. De werkzaamheden die bij de functies komen kijken, kosten u zo maar een paar uur per week.

Vergoeding

In die paar uur levert u een enorme bijdrage aan het in stand houden van een betaalbare huisvesting voor iedere portemonnee. Maar het levert u meer op. Vrijwilligers krijgen een vrijwilligers- of onkostenvergoeding en komen in een gezellig team met bestuurs- en teamleden terecht. Daarnaast biedt WOON opleidingsmogelijkheden op alle terreinen van volkshuisvesting. Dit biedt de kans om op enorm veel terreinen kennis en ervaring op te doen.

“AH WOON is er voor alle huurders van Woonborg. We krijgen veel waardering voor ons werk. Van huurders, van Woonborg en van de verschillende gemeenten. Het is belangrijk en zeer nuttig werk. Werk dat we alleen kunnen blijven doen als er huurders zijn die zich hiervoor willen inzetten”, aldus Van den Bosch. Voor meer info: secretariaat.ahwoon@gmail.com of via 06-44392795