Noodlokalen voor De Marke

RODEN - Buco Huisvesting Beverwijk heeft 8 lokalen beschikbaar voor de tijdelijke locatie van de obs De Marke, achter Sportcentrum De Hullen.

Als alles volgens planning verloopt, kan de school daar 7 januari naartoe verhuizen. In de loop van het eerste kwartaal van 2019 volgen nog de andere lokalen. Dan zitten alle kinderen weer bij elkaar.

Meteen na de kerstdagen wordt verder gesproken over de inrichting van de omgeving. Op verzoek van de ouders is dan ook aandacht voor een veilige buitenruimte en de verkeerssituatie rondom het halen en brengen van de leerlingen.

In de tussentijd is er al veel werk verzet op de tijdelijke locatie. Met dank aan de inzet van aannemer Koenmeijer, de nutsbedrijven en medewerkers van de afdeling Beheer van de gemeente Noordenveld. Zij hebben voorrang gegeven aan deze spoedklus zodat de eerste 7 groepen na de kerstvakantie daar naar school kunnen. De kleuters blijven nog even op de oude locatie van De Marke.