Novatec biedt crediteuren Timmerfabriek Barsema akkoord aan

REGIO - Novatec biedt de crediteuren in het faillissement van Timmerfabriek Barsema Tolbert BV een akkoord aan, om een betaald percentage van de vordering te betalen.

Curator Leen Hooites van PlanBossinade advocaten en notarissen steunt het akkoord. Als de crediteuren instemmen, kan het faillissement van Barsema worden afgesloten. De fabriek in in 2010 failliet verklaard. De curator heeft in 2012 een procedure aangespannen, met als inzet de aansprakelijkheid van Novatec op grond van onbehoorlijk bestuur. Reden was dat de onderneming zonder vooruitzicht op winstgevendheid zo zijn voortgezet en omdat de jaarrekening van Barsema niet tijdig was gepubliceerd. Novatec was destijds enig aandeelhouder van Barsema. Sinds begin 2014 is onderhandeld over de situatie en is gezocht naar een minnelijke oplossing. Met het beschikbaar gestelde bedrag kunnen de boedelcrediteuren en zogenoemde preferente crediteuren (werknemers met achterstallig loon, UWV en Belastingdienst) bijna volledig voldaan worden en concurrente crediteuren tot ongeveer 50 procent.