Waterveiligheid belangrijk voor Noorderzijlvest

REGIO - Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft woensdag vergaderd over de gerealiseerde doelen en de financiële resultaten van 2015.

Noorderzijlvest versterkte een deel van de noordelijke Eemskanaalkade met aardbevingsbestendige damwanden om de waterveiligheid voor de inwoners zoveel mogelijk te garanderen. En werkte aan de voorbereiding van de noodzakelijke versterking van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Eind 2016 start de uitvoering van deze grootschalige versterkingswerken. De komende vijf jaar maakt het waterschap de kaden in en rond de stad Groningen veiliger, vergroot ze de gemaalcapaciteit en komen er waterbergingsgebieden. De voorbereiding van deze projecten gebeurde in 2015. Noorderzijlvest ving vorig jaar zo’n 15.800 muskusratten. Best veel, maar ongeveer 50% minder dan in 2012. In november sloot het waterschap twee keer de dijkdoorgangen in Delfzijl om de stad droog te houden. Ook was volledige dijkbewaking nodig.

Schoon water

Het waterschap werkte aan schoon water met het herstel van het Dwarsdiep in het gebied Marumerlage. En legde hiervoor ook 12 km natuurvriendelijke oevers aan. Verder kwamen er vispassages in de Noord-Drentse beken Broekenloop en Runsloot. Het bodemdalingsgemaal met sluis in Usquert en het bodemdalingsgemaal Zernike zijn in gebruik genomen. Het waterschap renoveerde de bruggen Kommerzijl en Leermenstertil. De oplevering heeft begin dit jaar plaatsgevonden. De bruggen Molentil en Westerwijtwerderdraai worden gerenoveerd en daarna overgedragen aan de gemeente Loppersum. Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2015 veel werk gerealiseerd. Er is ongeveer € 38 miljoen besteed aan investeringsprojecten, waarvan € 26 miljoen aan de waterkeringen, € 8,5 miljoen aan voldoende en schoon water en € 2 miljoen aan de waterzuiveringstaak. De jaarrekening 2015 laat een positief resultaat zien van ruim € 1,0 miljoen ten opzichte van de begroting.