Eerste beheerplannen Natura-2000: Leekstermeergebied en Norgerholt

REGIO - Gedeputeerde Staten hebben de eerste drie beheerplannen voor Natura 2000-gebieden in Drenthe definitief vastgesteld. Het gaat om de plannen voor het Leekstermeergebied, het Norgerholt en het Drouwenerzand.

In de beheerplannen staat hoe natuurwaarden moeten worden behouden of verbeterd en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De plannen geven ook aan welke bestaande activiteiten en vormen van gebruik mogelijk zijn, zonder dat deze nadelig effect hebben op de natuur. Drenthe heeft 14 Natura 2000-gebieden: naast het Leekstermeergebied, Norgerholt en Drouwenerzand zijn dat Dwingelderveld, Mantingerzand, Mantingerbos, Holtingerveld, Fochteloërveen, Witterveld, Bargerveen, Elperstroomgebied, Drentsche Aa gebied, Witterveld en Drents Friese Wold & Leggelderveld.

Netwerk

In Nederland zijn in totaal 161 Natura 2000-gebieden. Zij maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. De Natura 2000-gebieden vormen het leefgebied voor allerlei bijzondere planten, vogels en andere dieren. In deze gebieden wordt volgens internationale afspraken gewerkt aan het herstel van de natuur en het behoud van dier- en plantensoorten. Dit alles om Europa’s unieke natuur te kunnen beschermen, beleven en benutten.