Zonnepanelen op de grond een stap dichterbij

RODEN - In deze krant was recent een interview te lezen met Tineke Veldhuis, fractieleider GroenLinks in de gemeenteraad van gemeente Noordenveld.

Onder andere kwam tijdens dit interview het initiatief van GroenLinks ter sprake inzake legesvrije Zonneparken. Dit initiatief is onlangs besproken in de raadscommissie. GroenLinks is verheugd dat het voorstel voor een klimaatneutrale gemeente breed gesteund wordt en dat het animo voor zonneparken groot is. Over de vorm waarin een en ander mogelijk wordt gemaakt loopt nog een discussie bij de Drentse gemeenten. Het college wil hierop wachten, terwijl meerdere partijen in de raad juist aangeven snelheid te willen maken. GroenLinks denkt dat dit ook mogelijk is: bij de buurgemeente Groningen is al een oplossing gevonden voor de hoge leges. Die worden in Groningen alleen geheven over de constructie en niet over de panelen. Desgevraagd geeft ECN (Energie Cooperatie Noordseveld, www.noordseveld.nl ) aan deze oplossing een enorme verbetering te vinden. De leges worden namelijk een stuk lager dan wanneer ze ook over de panelen worden geheven. En dat maakt de haalbaarheid van het eerste zonnepark in Noordenveld en daarmee het opwekken van 100% duurzame energie, een stuk groter. GroenLinks ziet deze ontwikkelingen zonnig tegemoet en heeft zin in de toekomst.