Bestemmingsplannen voortaan ook in de zomervakantie ter inzage

RODEN - Bestemmingsplannen moeten op basis van de Wet ruimtelijke ordening op twee momenten gedurende zes weken ter visie worden gelegd. Een keer als ontwerpbestemmingsplan en een keer bij het besluit tot de vaststelling van het bestemmingsplan (hierna het vastgesteld bestemmingsplan).

In de gemeente Noordenveld worden op basis van met de gemeenteraad gemaakte afspraken zowel ontwerpbestemmingsplannen als vastgestelde bestemmingsplannen niet gedurende de zomervakantie ter visie gelegd. Doordat jarenlang overeenkomstig deze afspraak is gehandeld is deze daarmee verworden tot een bestendige gedragslijn. Het college heeft na overleg met het presidium besloten dat de tijd rijp is om gedeeltelijk terug te komen op deze afspraak/deze bestendige gedragslijn. Voortaan mogen ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen maximaal drie weken in de zomervakantie ter visie worden gelegd. Dit betekent dat ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen de eerste drie week van de zomervakantie ter visie mogen worden gelegd (de ter inzagelegging begint dan drie weken voor het begin van de zomervakantie) of de laatste drie weken van de zomervakantie (de terinzagelegging eindigt dan drie weken na afloop van de zomervakantie).