Huus van de Taol houdt festival voor Drentstalige eenakters

NORG - Het Huus van de Taol houdt in maart 2017 wederom een Drentstalig eenakterfestival. Een projectgroep bestaande uit Rob van der Ree, Leny Hamminga, Aly Mulder en Jan Germs houdt zich hiermee bezig. Na drie voorrondes vindt de finale plaats in theater Ogterop in Meppel.

Het Huus van de Taol roept groepen mensen op mee te doen. Het kan hierbij gaan om toneelverenigingen, maar een buurtvereniging, een vrouwensociëteit, een vriendenclubje of welke andere groep dan ook mag zich aanmelden. Het Huus van de Taol is de organisatie die het gebruik van de streektaal in Drenthe in de meest brede zin stimuleert. Op het gebied van het toneel neemt het Drents een prominente plaats in. Het merendeel van de verenigingen in onze provincie speelt stukken in het Drents. Mensen als Herman van der Aa, Jan Veenstra, Ben ten Velde, Marga Kool, Erik Harteveld en Harm Dijkstra leveren hieraan een grote bijdrage. Het Huus geeft het spelen van eenakters graag een extra duwtje in de rug. Potentiële deelnemers wordt gevraagd een eenakter in te studeren van minimaal twintig en maximaal dertig minuten. Het mag hierbij gaan om een stuk met een kleine bezetting, maar een forse groep spelers is evengoed toegestaan. In de keuze van het genre zijn de toneelgroepen eveneens vrij; van familievoorstelling tot klucht tot diep serieus. Eenakters kunnen opgevraagd worden bij de bestaande uitgeverijen, bij de bibliotheek of bij het Huus van de Taol, maar het zou - zo stellen de initiatiefnemers - ook heel mooi zijn als er voor dit doel nieuwe eenakters worden geschreven. Elke deelnemende groep krijgt een bedrag van 100 euro, waarmee kosten voor reproductie, Buma e.d. betaald kunnen worden. Deelnemers hebben recht op deskundige hulp op het gebied van de Drentse taal en ondersteuning voor wat de regie betreft. In beide gevallen kunnen rechtstreeks hulpvragen worden gesteld en desgewenst wordt halverwege het instuderen op een repetitie-avond hulp op maat geboden. De finale van Kört&Goed 2017 wordt gehouden in theater Ogterop in Meppel en wel op zaoterdag 25 maart 2017.

Norg

De drie voorronden zijn in Norg / De Brinkhof op vrijdag 3 maart, Noord-Sleen / Wielens op zaterdag 11 maart en Alteveer / De Alke op vrijdag 17 maart. Een deskundige jury beoordeelt de stukken, waarbij de beoordeling tijdens de finale door andere deskundigen gedaan wordt dan in de voorrondes. De jury zorgt ervoor dat van elke gespeelde eenakter een gedegen rapport wordt opgesteld. Groepen die graag mee willen doen, kunnen zich tot 10 oktober 2016 aanmelden bij het Huus van de Taol (Jan Germs, 0593-371010 of info@huusvandetaol.nl), ook voor meer informatie.