Vragen over Wmo van Lijst Groen Noordenveld

RODEN - Lijst Groen Noordenveld is bezorgd over de voortgang van de verstrekking van huishoudelijke hulp. Zeker nadat het eerder dit jaar niet lukte om na het faillissement van thuiszorgverlener TSN, alle hulpvragers hun eigen huishoudelijke hulp te laten behouden.

Daarom vraagt de fractie - na een motie van diverse fracties in juni - om de raadsleden en de sociaal-maatschappelijke adviesraad zo spoedig mogelijk te informeren over diverse zaken. Het gaat om de aantallen van de na 18 mei 2016 aangevraagde voorzieningen voor huishoudelijke hulp, nieuw verstrekte voorzieningen, wachttijden, afspraken met thuiszorgorganisaties, e.d. Maar ook de voortgang van de aanbesteding voor huishoudelijke hulp, en de stand van eventuele samenwerking met andere gemeenten daarbij en de voortgang van de daarnaast aangekondigde aanbesteding voor WMO en Jeugdhulp en de rol van de verstrekking van huishoudelijke hulp daarbij.