Karin Kiemel nieuw raadslid voor de PvdA in Noordenveld

RODEN - Karin Kiemel (49) uit Nieuw-Roden volgt Evert Jansen op als raadslid voor de PvdA in Noordenveld. Ze was eerder raadslid van 2006-2010 en is actief in de werkgroep Zorg van de PvdA en het afdelingsbestuur.

Karin Kiemel heeft ruime ervaring in de zorg. Ze is nu werkzaam als plaatsingscoördinator bij Trajectum, een organisatie die behandeling en begeleiding biedt aan mensen met een lichte verstandelijke beperking, al dan niet met een forensische achtergrond. Evert Jansen vertrok doordat hij naar Terherne (Friesland) verhuisde, waar hij eigenaar werd van een jachtwerf. "Door de relatief korte periode dat hij moest worden vervangen, tot maart 2018, was het wel even zoeken naar een opvolger", aldus afdelingsvoorzitter Janneke Ulrich. "Met een aantal kandidaten die zich beschikbaar stelden, hebben we gesproken. Daarna hebben we als bestuur een keuze gemaakt, waar iedereen zich in kon vinden. Karin’s grote ervaring met het beleidsterrein zorg is een aanwinst voor de fractie. En het is ook mooi dat er nu weer een vrouw namens de PvdA in de raad zit. Karin Kiemel wordt op 21 september geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad."De fractie heeft inmiddels nagedacht over de taakverdeling. Die ziet er nu als volgt uit: Anne Doornbos, voorzitter: algemeen bestuur, financiën, cultuur, beheer openbare ruimte, ruimtelijke ordening, Novatec/ISD. Karin Kiemel, secretaris: Sociaal domein, milieu en duurzaamheid, recreatie, openbare orde. Wietze de Wind, penningmeester: sport, volkshuisvesting, onderwijs, verkeer, veiligheid.