Onderscheiding Bridge Bond voor Jan Salomons

RODEN - Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van bridgeclub Rôner Sans in Hotel Langewold is een bijzondere onderscheiding uitgereikt aan Jan Salomons uit Leek.

Salomons nam afscheid nam als bestuurslid en wedstrijdleider. Namens het District Drenthe van de Nederlands Bridge Bond was Evert Wind present om Salomons een zogenaamde Kei te overhandigen. Een Kei kan door de Bridge Bond worden toegekend aan leden die zich minimaal 12 jaar hebben ingezet in een bridgevereniging voor verschillende activiteiten. Jan Salomons heeft zich bij Rôner Sans vanaf 2003 bijzonder verdienstelijk gemaakt door taken te vervullen als Wedstrijdleider, Arbiter, organisator van drives en voorzitter Technische Commissie. In de huldiging werd ook zijn echtgenote Fine betrokken, die al deze jaren een enorme steun is geweest en veel activiteiten samen met haar man heeft uitgevoerd.