Nieuwe hoop voor Vluchtheuvel-terrein in Norg

NORG - Na acht jaar zijn er concrete ontwikkelingen over het terrein van het voormalige pretpark De Vluchtheuvel in Norg. Sinds 2008 zijn gemeente en eigenaar (Vrijvogel projectontwikkelaar) in gesprek, waarbij de laatste jaren wordt gesproken over een zorgproject.

Bij dit zogenoemde BiBo-concept (Better In, Better Out) zijn diverse partijen vanuit de medische zorg betrokken. De provincie Drenthe is positief, mede vanwege kansen voor samenwerking met de Health Hub in Roden. Daarnaast verwacht de gemeente Noordenveld flink wat extra werkgelegenheid. In 2012 werd het concept gepresenteerd, uitgaande van 125 kamers voor pre- en postoperatieve zorg en 48 zorgappartementen. B en W waren toen in principe bereid mee te werken. De initiatiefnemer heeft de plannen verder uitgewerkt en inmiddels kan de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan opgestart worden. Zo'n wijziging is nodig omdat op het gebied nog steeds de bestemming 'recreatie' rust. De huidige bestemming behelst een gebied van ongeveer 2,5 hectare, waarvan 30 procent mag worden bebouwd. En dat tot een maximale hoogte van 10 meter. Dat had toen onder meer betrekking op speelattributen. In het voornemen wordt uitgegaan van een toekomstig bouwvlak van ongeveer 3,5 hectare, waarvan 40 procent mag worden bebouwd. Het zou dan gaan om ongeveer 10.000 vierkante meter (al dan niet in lagen). De projectontwikkelaar wil bouwen tot twaalf meter hoogte plus een meter voor technische installaties, maar B en W houden vooralsnog vast aan twaalf meter.

Congrescentrum

Wat de toegestane activiteiten betreft: er is overeenstemming over de hoofdfunctie van een zorggerelateerd hotel. Eventuele 'normale' gasten moeten wat de gemeente betreft duidelijk ondergeschikt zijn. Ook mogen er geen zelfstandig functionerende zorgfuncties komen. Een zelfstandige functie mag wel voor een congrescentrum, mede omdat dit nog niet voorkomt in de gemeente. Uitgangspunt is verder, dat de beoogde functies aanvullend moeten zijn op wat er in Norg al aanwezig is. Zoals het Molenduinbad, Bewegingscentrum Norg en de huisartsenbedden in De Wiekslag. Het terrein moet uiteraard worden opgeruimd. De huidige bewoners (krakers) moeten het terrein verlaten en alle losse materialen en overtollig groen kunnen verwijderd. Vanwege fiscale aspecten kunnen nog niet alle bouwwerken worden gesloopt. Noordenveld is met de eigenaar in overleg om dit najaar het terrein zoveel mogelijk opruimen. Ook moet het terrein een betere aanblik krijgen en met hekken worden afgeschermd. Naast de voordelen van werkgelegenheid, meer toeristische bestedingen en hoogwaardige invulling van het terrein, verwacht Noordenveld weinig negatieve effecten. De ontwikkelaar heeft de intentie om lokale ondernemers bij de ontwikkeling te betrekken.