Noordenveld wikt en weegt over bestemming bedrijventerreinen

RODEN - B en W van Noordenveld willen onderzoeken of het bedrijventerrein van Westeres, langs de Ceintuurbaan-Noord tussen rotonde en Bomenbuurt, een bestemmming kan krijgen als woongebied. Verder wil het college het oorspronkelijke concept voor de Vrijetijdsboulevard nog niet loslaten.

Met deze koers volgt het gemeentebestuur aanbevelingen van bureau E&E Advies. Het advies omvat diverse voorstellen. Zo wordt gepleit voor handhaven van de huidige bestemming voor de bedrijventerreinen Bitseveld, Noordhoek en De Westerd (Peize), en Haarveld (het gedeelte langs de Dwazziewegen). Het westelijk deel kan volgens E&E een bestemming wonen/werken krijgen. Het afgelopen jaar is in Noordenveld de vraag naar bedrijfsruimte sterk gegroeid. In eerste instantie ging het om de bestaande markt, maar inmiddels is er ook vraag naar bouwkavels. Dit jaar zijn er op De Westerd in Peize al twee kavels verkocht, en de gemeente is in gesprek met een groot aantal partijen over nieuwe huisvesting.

Terughoudend

Voor de Vrijetijdsboulevard wil het college de optie van woningbouw achter de hand houden, daar kan over een tot twee jaar naar worden gekeken. In zijn algemeenheid blijft het college terughoudend bij het toestaan van detailhandel op het bedrijventerrein. Wel kan in de toekomst de plaatsing van zonnepanelen worden opgenomen bij aanpassing van het bestemmingsplan, en tot die tijd in principe medewerking verlenen. Wat Bitseveld betreft wil Noordenveld de bestemming gemengd bedrijventerrein houden, en de voormalige Cordis- en Magistalocaties in te vullen met 'medtech-bedrijvigheid' (medisch/technisch). Haarveld wordt in het voorstel qua bestemming gesplitst. Ooit opgezet voor hoogwaardige (hightech) bedrijven, is invulling mede door de crisis grotendeels uitgebleven. De helft van het terrein kan van B en W toegankelijk blijven voor hoogwaardige gemengde bedrijvigheid en dan geconcentreerd, de andere helft zou een tijdelijke functie kunnen krijgen. Daarbij wordt gedacht aan duurzame energie. De Westeres is bestemd voor grootschalige detailhandel, een branche die crisisgevoelig bleek. Hier is nog 1,3 hectare beschikbaar. Een alternatief voor bedrijven is volgens het bureau de plaatsing van zonnepanelen. Wat de leegstaande panden betreft (vier units van ruim 3000 vierkante meter), kan het volgens het bureau zinvol zijn deze 'aan de voorraad te onttrekken'. En dan wordt met name gedacht  aan de oudere panden langs de Ceintuurbaan-Noord.