Nieuwe commissaris bij Woonborg

RODEN - Per 16 juli 2016 is Frits Nicolai benoemd als nieuwe commissaris bij Woonborg in Vries. Nicolai, die is benoemd op voordracht van de Algemene Huurdersvereniging WOON, heeft de portefeuille financiën & control als aandachtsgebied en neemt zitting in de auditcommissie.

Jelly van den Bosch, voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON is blij met de komst van de nieuwe huurderscommissaris: “Zijn deskundigheid op financieel gebied staat buiten kijf. Dat aspect, in combinatie met zijn maatschappelijke betrokkenheid, was voor ons als WOON doorslaggevend om hem voor te dragen. Met zijn benoeming zijn we zeer content en we verheugen ons op een vruchtbare samenwerking.” Frits Nicolai (50) is werkzaam als directeur Financiën en Bedrijfsvoering bij Accare. Daarvoor had hij diverse directie- en managementfuncties in de zorg en zakelijke dienstverlening. Voor de Raad van Commissarissen loopt nog een wervingsprocedure voor een huurderscommissaris met de portefeuille vastgoedontwikkeling en -beheer. De Algemene Huurdersvereniging WOON voert ook de werving- en selectieprocedure voor deze huurderscommissaris uit. Woonborg heeft veel woningen in Roden en omgeving.