Realisatie rotonde en eindhalte Kastelenlaan

RODEN - Op de locatie Roderweg/Kastelenlaan, waar nu nog een T-kruising ligt, komt een rotonde en de nieuwe eindhalte voor de bus. Inmiddels is begonnen met het kappen van bomen en het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen.

Hierna gaat aannemer Roelofs uit Den Ham aan de slag met de realisatie van de rotonde en de overige infrastructuur. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Als eerste wordt de rotonde aangelegd. Dit betekent dat het doorgaande verkeer van en naar Nieuw-Roden is gestremd. Dit zal ongeveer zes weken duren. Vervolgens wordt in fase twee het plateau bij de Weidenbloemenweg/ Roderweg aangelegd. In deze fase is dit deel voor het doorgaande verkeer afgesloten. Verdeeld over de twee fases worden de fietspaden aangelegd en de bushaltes en fietsenstallingen worden geplaatst. Het verkeer wordt met behulp van borden omgeleid. De globale planning van de werkzaamheden is: • week 39 en verder: verleggen kabels en leidingen; • voorjaar 2017: realisatie rotonde en nieuwe eindhalte voor de bus. Project HOV Roden Hoofddoel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig/robuust te maken op de route Roden - stad Groningen. De subdoelen van het project HOV Roden zijn: • Versnellen van de openbaar vervoerroutes (reistijdwinst); • Vergroten van de betrouwbaarheid openbaar vervoer; • Verhoging van het comfort openbaar vervoer; • Concentreren en opwaarderen van haltevoorzieningen. Meer informatie over het project is te vinden op www.gemeentenoordenveld.nl ('HOV Roden' intoetsen in het zoekscherm).