Dag van de Mantelzorg Noordenveld

NORG - Elk jaar worden landelijk verschillende activiteiten georganiseerd voor de Dag van de Mantelzorg. Ook in Noordenveld heeft het Contactpunt Mantelzorg een programma opgesteld om mensen, die langdurig zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, eens in het zonnetje te zetten.

Donderdag 10 november wordt een gezellige ochtend georganiseerd in De Brinkhof, Brink 1 in Norg. Het programma begint om 09.45 – 10.00 uur met inloop en ontvangst, om 10.15 uur het woord is aan wethouder Gerrit Alssema. Aansluitend is er een optreden van Duo Wijsheid met van 12.30 – 13.30 uur een lunch, Alle mantelzorgers zijn welkom. De toegang is gratis. Graag vóór 3 november aanmelden.

Rozenactie

Het is niet voor alle mantelzorgers mogelijk om deze bijeenkomst te bezoeken. Welzijn in Noordenveld bezoekt de bij haar bekende mantelzorgers, die niet in staat zijn naar de Dag van de Mantelzorg te komen, thuis en bezorgen een roos. Wie mantelzorgers kent, die in aanmerking komen voor een attentie, kan dit doorgeven. Voor meer informatie en opgave: WiN (Welzijn in Noordenveld), Schoolstraat 50 Roden, tel. (050) 317 65 00. Zie ook www.mantelzorgnoordenveld.nl