Twee nieuwe wijkbelangenverenigingen in Noordenveld

RODEN - Maandag 10 oktober om 16.00 uur wordt in het gemeentehuis van Noordenveld het convenant met wijkbelangenverenigingen Middenveld en Mensingeveld ondertekend.

Burgemeester Klaas Smid:” Door deze vorm van samenwerking tussen gemeente en dorps en wijkbelangen verenigingen wordt bereikt dat het draagvlak voor het gemeentelijk beleid vergroot wordt: deze verenigingen denken als vertegenwoordiging van hun wijk of dorp in een vroeg stadium mee. Er zijn zestien dorpsbelangenverenigingen en daarnaast in Roden een acht wijkbelangenverenigingen.” In het convenant staat hoe partijen omgaan met elkaar. De belangenverenigingen zijn erkende gesprekspartners van de gemeente. Het is een belangrijk instrument voor de samenwerkingsafspraken. De gemeente wil intensiever en directer contact met de bevolking krijgen en houden. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van de burgers bij het gemeentelijk beleid vergroot. Namens de gemeente ondertekent burgemeester Smid het convenant. Namens de belangenverenigingen is het dagelijks bestuur aanwezig. Het convenant geldt in beginsel voor de duur van een jaar maar wordt telkens met een jaar stilzwijgend verlengd.