Cliënten WMO in Noordenveld voelen zich serieus genomen

RODEN - Dit jaar hebben 360 inwoners van de gemeente Noordenveld meegewerkt aan het cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over 2015. Het contact met de medewerker van de gemeente werd door ruim 84% van de ondervraagden als positief ervaren, met name het gevoel van serieus genomen te zijn tijdens het gesprek.

De kwaliteit van ondersteuning wordt door 84,2% van de inwoners als positief ervaren. De ondersteuning paste bij de hulpvraag. Hierdoor ervaart 78,7% dat ze de dingen beter kunnen doen die ze willen doen en zich dus ook beter kunnen redden. Bij 79,3% van de inwoners werd ook echt een verbetering van kwaliteit van leven ervaren door de ontvangen ondersteuning. Waar de meeste inwoners niet van op de hoogte waren, maar 19,4%, was dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat is iemand van MEE Drenthe, die de belangen behartigt tijdens het gesprek met de gemeente.

Cliëntervaringsonderzoek

Ieder jaar voert de gemeente Noordenveld een klanttevredenheidsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maakten van de Wmo. Dit jaar ging het anders, het was niet een klanttevredenheidsonderzoek, maar een cliëntervaringsonderzoek. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) levert een onderzoek naar de ervaringen van cliënten meer informatie op dan een algemeen cijfer voor tevredenheid. Met het uitvoeren van dit verplichte cliëntervaringsonderzoek legt de gemeente Noordenveld verantwoording af over het gevoerde beleid aan haar inwoners, de gemeenteraad en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het volledige onderzoeksrapport is vinden op de website www.clientervaringsonderzoek-wmo.nl. Hier zijn ook de resultaten van de andere Drentse gemeenten te vinden, waarbij het mogelijk is om gemeenten met elkaar te vergelijken.