Voorzitter Dies Verschuure: De Dobbe trots op vrijwilligers

RODEN - De blauwe deuren van activiteitencentrum De Dobbe in Roden staan komende zaterdag de hele middag wijd open voor belangstellenden.

Verschillende clubs en gezelschappen die het gebouw gebruiken voor hun lessen, repetities en bijeenkomsten geven acte de présence. Zo is er o.a. een open les van de cursus ‘bloemrijke kunstgeschiedenis’ . En is aan de muren nog steeds de fototentoonstelling van Roel Lubbers te bewonderen. Maar als je wat langer doorpraat met voorzitter Dies Verschuure begrijp je dat die muren zelf ook wel enige bewondering verdienen. In de afgelopen tijd is de Dobbe aan een flinke opknapbeurt onderworpen. Met nauw verholen trots gaat Verschuure ons voor door het gebouw. Entree, kantoor en kantine werden eerder al in het kader van NL Doet in één dag geschilderd door o.a. wethouder Gerrit Alssema.

Wit

Inmiddels is in het hele gebouw geen spoor meer te vinden van het okergeel dat ooit alle muren kleurde. Een volhardende vrijwilliger schilderde het allemaal fris wit, met een contrasterend diepblauw voor de deuren. De keuken werd geïsoleerd en van een nieuw keukenblok voorzien, terwijl een nieuw tegelpad naar de achterzijde van het gebouw maakt dat ook mensen met een rollator nu gemakkelijk de kantine en grote zaal kunnen betreden. En die grote zaal is nu ook echt groot: over de hele lengte van de zaal kwam er een strook van zo’n anderhalve meter breed bij. Waar eerst nog brede traptreden afdaalden vanaf de dubbele deuren naar de entree, kom je de zaal nu binnen via de kantine. Dat levert veel extra ruimte op. Prettig voor het Hullenkoor, christelijke muziekvereniging ‘Oranje’ en Symfonie orkest Orpheus, die hier repeteren; maar ook voor het publiek dat komt kijken naar de jonge acteurs van toneelvereniging Feniks.

Energie

De theaterspots gaan dan ook nog eens draaien op zelf opgewekte energie. Een blauw bordje op de gevel herinnert eraan: ‘dit gebouw krijgt zonnestroom van energie coöperatie Noordse Veld.’ Drie zonnepanelen werden geschonken door Noordse Veld, de overige zeven schafte Stichting De Dobbe op eigen kracht aan : een investering in de toekomst. En met de nieuwe verwarmingsunits op zolder zullen de gebruikers van het gebouw er voorlopig ook weer warmpjes bij zitten: van de computerclub en de klaverjassers tot de inburgeraars die hier de taallessen van het Alfa-college volgen. Kortom, het leven lacht De Dobbe toe? De voorzitter glimlacht voorzichtig. Na alle bezuinigingen op het welzijnswerk zijn de financiën een blijvende zorg in het achterhoofd. Het beleid van de gemeente is er in principe op gericht, culturele centra zoals De Dobbe te privatiseren. De vrijwilligers van Stichting De Dobbe namen al veel taken over, zoals het verhuur van de verschillende ruimtes en het onderhoud van het interieur. Voor het groot onderhoud van het al wat oudere gebouw moet de gemeente echter bijspringen. Hoe fraai de muziekstudio, biljartruimte en de kantine met nieuwe biertap er ook bij liggen, vooralsnog wegen de huuropbrengsten niet op tegen de kosten van het onderhoud.

Eritrea

Des te meer reden om trots te zijn op alles wat vrijwillige handen de afgelopen tijd tot stand brachten. Maar ook, om te blijven zoeken naar vrijwilligers – iets wat in deze tijd niet eenvoudig is. Twee nieuwe gezichten zijn er al wel: via Vluchtelingenwerk zijn sinds kort twee jongemannen uit Eritrea voor 5 uur per week aan de slag in het centrum. Ze helpen klussen, maar schenken ook koffie op de donderdagavond als Orpheus repeteert. "Mooi werk en heel zinvol", zegt Verschuure. "Al was het alleen al voor de ouderen die hier komen sjoelen en klaverjassen. En wat hij nog zeggen wil: daar is altijd plek. Gewoon langskomen op de donderdagmiddag en aanschuiven!" De inloopmiddag is op 15 oktober van 13.00 tot 15.30 aan de Koerstkamp 2A. Edith Boeker