Inspraakbijeenkomsten over omgevingsvisie

RODEN/NORG - In het voorjaar van 2016 heeft de gemeente Noordenveld met heel veel inwoners, verenigingen, organisaties en instellingen gepraat en bevraagd over wat onze gemeente in het jaar 2030 uniek maakt.

Aan de hand van de kernwaarden Transparant, Leefbaar, Groen, Ondernemend en Duurzaam, gingen wij het gesprek aan. De uitkomsten van de enquête en al deze gesprekken is vertaald in de Omgevingsvisie Noordenveld 2030. De Omgevingsvisie is een koers- en inspiratiedocument: een kompas voor investeringen in het ruimtelijke en sociale domein. Een visie welke inwoners, verenigingen, organisaties, ondernemers en de gemeente uitdaagt om initiatieven te nemen en te realiseren. In de Omgevingsvisie geven we antwoord op de vraag hoe de leefomgeving, het dorp, onze gemeente er in de toekomst uit zou moeten zien. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de leefomgeving; van landbouw, natuur en verkeer tot mantelzorg en gezondheid en van wonen en werken tot groen onderhoud, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen en cultureel erfgoed. In oktober worden nog twee inspraakbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten bestaat de gelegenheid om mondeling met een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van gedachten te wisselen over het voorstel, daarbij kunnen ook mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Hiervan wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Het voorstel is te vinden op www.gemeentenoordenveld, onder de knop ‘omgevingsvisie 2030’. Dinsdag 11 oktober is een bijeenkomst in De Brinkhof in Norg en dinsdag 25 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis in Roden.