Controleurs hondenbelasting in Noordenveld op pad

RODEN - Vanaf 31 oktober gaan controleurs huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het bureau LEGITIEM BV uit Velp in de arm genomen.

De controleurs bellen bij de inwoners aan om het hondenbezit te inventariseren en zullen zich daarbij ongevraagd legitimeren. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor de houder geen hondenbelasting betaalt, dan stellen zij ter plaatse een aangiftebiljet op. Noordenveld heft al jaren hondenbelasting. In het kader van het gelijkheidsbeginsel vinden wij het belangrijk dat iedere hondenbezitter ook daadwerkelijk hondenbelasting betaalt. Vandaar deze controle. Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2016 € 30,65 voor de eerste hond. Het tarief voor de tweede en volgende hond bedraagt € 40,90. Hondenbezitters zijn overigens verplicht om aangifte te doen van het hondenbezit. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die wij opleggen als tijdens de controle blijkt dat er niet binnen een maand aangifte is gedaan. Aangifte doen kan op drie manieren. Het eenvoudigst is door digitaal aangifte te doen via de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl. Daarvoor is wel een DigiD code nodig. Ook telefonisch aangeven is mogelijk en tenslotte schriftelijk. Wijzigt in de loop van jaar het aantal honden, dan moet dit binnen een maand worden gemeld.