Vluchtelingenwerk Roden verhuist

RODEN - VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) neemt woensdag 2 november het nieuwe integratie-kantoor in gebruik.

Burgemeester Klaas Smid en wethouder Gerrit Alssema verrichten de openingshandeling van het nieuwe pand aan de Nijverheidsweg 2. Vluchtelingenwerk wil opkomen voor asielzoekers die in de noodopvang verblijven en hen zo goed mogelijk te informeren over hun (toekomstige) mogelijkheden; opkomen voor een rechtvaardige asielprocedure en asielzoekers te ondersteunen bij hun asielaanvraag; vluchtelingen die woonachtig zijn in één van de bij VWNN aangesloten gemeenten te ondersteunen bij hun integratie/inburgering; asielzoekers die van de Nederlandse overheid geen verblijfsvergunning krijgen te ondersteunen bij het nemen van eigen beslissingen over hun toekomst, waarbij terugkeer naar land van herkomst expliciet wordt besproken. VWNN wil voor haar doelgroep een doorgaande leef- en leerlijn mogelijk maken, van aankomst in Nederland tot toekomst en zelfstandigheid. Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op voorlichting en empowerment om de zelfregie van de klanten te versterken.

Vrijwilligers

Vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland lichten asielzoekers voor over de asielprocedure, bieden in de opvangcentra juridische begeleiding en bespreken de mogelijkheden van terugkeer. Ook bereiden ze de asielzoekers zo goed mogelijk voor op het vertellen van hun vluchtverhaal in de gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De medewerkers van VluchtelingenWerk wonen desgevraagd zelf deze gesprekken met de IND bij. Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk Nederland terecht voor inburgerings- (inclusief alfabetisering) of het Staatsexamen I of II. Door de ruime ervaring met vluchtelingen weet VWNN als geen ander hoe belangrijk de voorbereiding op het inburgeringsexamen is. En biedt daarom een inburgeringstraject op maat. Integratie is gelijkwaardig lid worden van een samenleving en daar volwaardig aan meedoen. Voor vluchtelingen die vanuit de opvang in een gemeente komen wonen, is alles nieuw. VWNN biedt daarom diverse diensten aan gericht op integratie en participatie. Denk aan maatschappelijke begeleiding of begeleiding gericht op educatie (taaltrainingen of inburgering), sociale participatie op arbeidsparticipatie.

Zelfredzaamheid

Verder is er maatschappelijke begeleiding aan in de vorm van coaching en advies. Uiteindelijk streven we naar zelfredzaamheid. Door middel van educatie en inburgering leren we vluchtelingen en migranten hun eigen weg te vinden. De condities voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject zijn door Rijk en gemeenten/VNG opgesteld Meet2Know is het voorlichtingsprogramma van VluchtelingenWerk Noord-Nederland speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren en wordt gegeven op scholen. Doel is het bevorderen van draagvlak voor vluchtelingen, voor wie het vaak al moeilijk genoeg is om in onze samenleving hun draai te vinden. Met een uitgebreid lesaanbod bezoeken we scholen om vluchtelingen een gezicht te geven.