Schermen voor vleermuizen in Roden

RODEN - In verband met het verleggen/aanpassen van kabels en leidingen nabij de Roderweg /Kastelenlaan in Roden is er een stremming in dit weggedeelte. Op 27 en 28 oktober 2016 is de Kastelenlaan volledig gestremd.

De stremming gaat in op donderdag 27 oktober om 9.00 uur en wordt opgeheven op vrijdag 28 oktober om 16.00 uur. Als gevolg van de stremming wordt een omleidingsroute ingesteld. Deze wordt met borden aangegeven. Een week later zal ook de Weidenbloemenweg (nabij de Roderweg) volledig gestremd zijn. Dit vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op donderdag 3 november. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is geconstateerd dat vleermuizen actief zijn in de nabijheid van de nieuw aan te leggen rotonde. De beschermde vleermuizen gebruiken onder andere bomen als geleiding en oriëntatie. Om de uitvoering van de rotonde mogelijk te maken zijn diverse bomen gekapt. Om de kap te compenseren en daarmee de vliegroute van de vleermuis te herstellen zijn er zwarte schermen geplaatst. Na de realisatie van de nieuwe eindhalte worden de schermen weer verwijderd. Hoofddoel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig/robuust te maken op de route Roden - stad Groningen. De subdoelen van het project HOV Roden zijn:
  • • Versnellen van de openbaar vervoerroutes (reistijdwinst); • Vergroten van de betrouwbaarheid openbaar vervoer; • Verhoging van het comfort openbaar vervoer; • Concentreren en opwaarderen van haltevoorzieningen.
Meer informatie over het project is te vinden op www.gemeentenoordenveld.nl