Begroting Noordenveld roept vragen op

RODEN - Het jaarlijkse begrotingsdebat van de gemeente Noordenveld, maandag 7 november, geeft het gemeentebestuur weer veel stof tot nadenken. De fracties hebben een waslijst aan vragen ingediend.

Het CDA pleit voor invullen van nieuwe woningbouwlocaties en vraagt het gemeentebestuur het project Op Fietse te stimuleren, en te laten erkennen. Museum Kinderwereld moet van de fractie niet worden gekort, voordat de Brinkvisie is besproken. De stichting Mensinge, die financieel in zwaar weer verkeert, verdient van de fractie steun.  Gemeentebelangen wil ook de geplande korting op Kinderwereld opschorten. Voor beheer van de openbare ruimte mag van de fractie twee ton meer uitgetrokken worden. Lijst Groen Noordenveld vraagt zich bij Mensinge af waarom onderzoek nodig is. Het geld daarvoor kan ook rechtstreeks de stichting ten goede komen. De fractie is niet gerust op gemeentelijke kosten van het beoogde theaterspektakel Pauperparadijs in Veenhuizen en op het gebied van woningbouw, wil LGN de aandacht verschuiven van het Norger Oosterveld (dit is vertraagd vanwege archeologisch onderzoek) naar onder meer bouw op lege plekken in dorpen en bedrijventerreinen.

Hondenbelasting

GroenLinks pleit voor stimuleren van duurzaamheid, en plaatst tegelijkertijd vraagtekens bij het fietsstimuleringsproject Op Fietse. Wat betreft de stichting Mensinge mag van GroenLinks 'de vaart er in', met eventueel samenwerking met museum Kinderwereld. Hiervoor heeft de directeur onlangs nog een warm pleidooi gehouden. De VVD keert zich tegen verhoging van de ozb (met 1 procent) en wil afschaffing van de hondenbelasting. De situatie van Mensinge en eventuele samenwerking met Kinderwereld moet worden bezien in het licht van de Brinkvisie. Op woongebied willen de liberalen dat vast gewerkt wordt aan de tweede fase van plan Oosterveld in Norg, en ook moeten ontwikkelingen in Roden snel van de grond komen. De PvdA-fractie heeft twijfels over de ozb-verhgoging en wil wat woningbouw betreft het vizier richten op Haarveld (amper gevuld bedrijventerrein), camping De Beukenhof en de vrijetijdsboulevard in Roden. Ook moet de kwaliteit van de Oosterduinen in Norg worden verbeterd. Voor Mensinge mag van de sociaal-democraten vast een eenmalige bijdrage worden uitgetrokken, afhankelijk van het onderzoek. Zorg is er over drugs- en drankgebruik onder jongeren in Roden en tenslotte mag van de fractie het Themajaar 2017 ingevuld worden met Werelderfgoed. D66 steunt het beleid van B en W over Mensinge (onderzoek) en vraagt zich af, waarom bedrijven minder belasting betalen en eigenaren van gewone woningen meer. Ook willen de Democraten weten hoe het staat met de situatie rond de bushalte in Norg, waar een eerder plan door de politiek is afgeschoten. De ChristenUnie tenslotte wil meer aandacht voor sociaal wijkbeheer, de hondenbelasting afschaffen en versnelde aanpak van woningbouw, zoals op Haarveld en de vrijetijdsboulevard. Voor Mensinge wil de CU eerst het onderzoek afwachten en dan pas beleid opstellen. Dat geldt ook voor Kinderwereld, dus niet vooraf korten op de bijdrage.