Roneravond met verhalen door Bas Luinge

RODEN - De Historische Vereniging Roon heeft voor maandag 14 november een Roneravond gepland. De avond staat voor een groot deel in het teken van verhalen met een lach en een traan.

De bijeenkomstbegint met de algemene ledenvergadering en op de agenda jaarrekening en begroting. Voor de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar Ep Krijthe en Jaap Berends en niet herkiesbaar Tiny Renkema-Kemkers. Het bestuur draagt Harma Kleve-Kleefman voor als nieuw bestuurslid. Na de huishoudelijke zaken vertelt Bas Luinge uit Grolloo verhalen met een lach en een traan uit het dagelijks leven. Luinge heeft vier publicaties geschreven en uit deze boeken vertelt hij leuke anekdotes. De Roneravond vindt plaats in de Pompstee en begint om 19.30 uur. Entree 7 euro inclusief twee kopjes koffie/thee met koek/cake en een consumptie. Ook niet-leden zijn welkom.