Motorsport Vereniging Noordenveld nieuwe huurder Baansportcentrum

RODEN - Het bestuur van Motorsport Vereniging Noordenveld en wethouder Gerrit Alssema namens de gemeente hebben een huurovereenkomst getekend voor het gebruik van het Baansportcentrum Steenbergerveld.

De komende tien jaren huurt de vereniging het baansportcentrum van de gemeente en wordt zij verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het baansportcentrum. De vereniging neemt de taken over van Stichting Speed Centre Roden die de afgelopen jaren de tijdelijke beheerder was van het baansportcentrum. Gerrit Alssema kijkt positief naar de toekomst: “Ik ben blij dat na veel gesteggel over en weer de gebruikers gezamenlijk het Baansportcentrum gaan beheren en zo hoort het eigenlijk ook. En petje af voor de vrijwilligers die het baansportcentrum hebben opgeknapt in de huidige staat. Ook wil ik de bestuursleden van Stichting Speed Centre Roden hartelijk bedanken voor de periode dat zij het beheer en de exploitatie tijdelijk hebben overgenomen.” Naast het beheer en onderhoud van banen, kantine en materieel wordt het beschikbaar stellen van het baansportcentrum een van de belangrijkste taken van de vereniging. Met de opbrengsten uit trainingen, wedstrijden en kantine betaalt de vereniging de kosten. Om in de toekomst meer exploitatiemogelijkheden te krijgen heeft het verenigingsbestuur een verzoek ingediend voor verruiming van de gebruiksvergunning voor het baansportcentrum.