Werk aan de winkel op de Albertsbaan

RODEN - Na het verwijderen van de bom, eind juli, is er hard gewerkt aan het voorbereiden van de herinrichting van de Albertsbaan. Zoals het er nu naar uitziet wordt er in het voorjaar gestart met de herinrichting.

In de afgelopen maand zijn de woningen, van bewoners die het dichtst bij het werk wonen, en bedrijfspanden die aan het werk grenzen, geïnspecteerd aan de buitenkant en in sommige gevallen ook aan de binnenkant door de firma Prosperus Expertise BV. Verder zijn er proefsleuven gegraven voor de kabels en leidingen, zodat de Watermaatschappij Drenthe (WMD) en Enexis aan de slag kunnen met de leidingen en kabels. Er wordt een depot voor de materialen van de aannemer aangelegd en een tijdelijke parkeerplaats. Ondertussen verwijdert en verplaatst Vos Groenverzorging binnenkort de eerste bomen.