Norg speerpunt-locatie Natuurwerkdag

NORG - Locatie De Rieten aan de Peesterstraat is zaterdag speerpunt van de Natuurwerkdag in Drenthe. De Drentse gedeputeerde Henk Jumulet zal de Natuurwerkdag officieel openen.

Langs de randen van het Oosterveld liggen hakhoutbosjes. Aangrezen bij deze bosjes liggen houtwallen. In deze landschapselementen komen exoten voor zoals Amerikaanse vogelkers. Om het achterstallig onderhoud aan te pakken gaan bewoners van de Norg en omgeving dit gezameijk aan pakken. Verzamelen is bij de witte Tipi tent. De werkzaamheden bestaan uit bomen en struiken zagen, takkenrillen maken en andere lichte werkzaamheden (van 9.00 tot 16.00 uur). Op de locatie doen ongeveer 40 vrijwilligers mee. De locatie is geschikt voor een stage. Voor meer informatie: locatieleider Gert van Wakeren, mail secretaris@ivn-norg.nl of telefoon 06-46738612.