Pedagogisch medewerkers blij met certificaat

RODEN - Alex Wekema, wethouder onderwijs, jeugd en cultuur, heeft woensdag de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) certificaten deel 1 uitgereikt. De korte feestelijke bijeenkomst was in Kinderdagverblijf de Vlieger aan de Groene Zoom in Roden.

Veertien pedagogisch medewerkers van Kidscasa, De Kluts, Stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld en Villa Kakelbont die werkzaam zijn in de gemeente Noordenveld, hebben deelgenomen aan de VVE Piramide trainingen. In totaal zijn nu 81 pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters in het bezit van het Piramide certificaat deel 1. VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie, is een verzamelnaam voor methodes en programma’s die vooral gericht zijn op taalontwikkeling van het jonge kind. Door juist op jonge leeftijd al veel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van woordenschat, taalbegrip en taalgevoel worden de kinderen beter voorbereid op de basisschool en daarmee hun kansen voor de toekomst vergroot. VVE wordt (financieel) ondersteund vanuit de gemeente Noordenveld met als doel alle kinderen met een risico op taalachterstand de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een VVE programma. Sinds september 2011 zijn er in de gemeente twee VVE peuterspeelzalen, ’t Drempeltje in Nieuw Roden en De Hummelkoel in Norg. Kinderen gaan 4 dagdelen naar een VVE peuterspeelzaal. Om in aanmerking te komen voor plaatsing op een VVE peuterspeelzaal is een verwijzing nodig van het Centrum Jeugd en Gezin.