Extra stimulans woningbouw Regio Groningen-Assen

REGIO - Lokale Rabobanken en de Regio Groningen-Assen stellen geld beschikbaar om de te maken kosten tijdens de oriëntatie voor een gezamenlijk woningbouwproject deels te vergoeden. De subsidie is bedoeld om de fase waarin men in groepsverband onderzoekt of er mogelijkheden bestaan een woningbouwproject te realiseren.

Rabobanken Stad en Midden Groningen, Noordenveld West Groningen, Assen Noord-Drenthe en de Regio Groningen-Assen geven met de subsidie een extra stimulans aan de woningmarkt. En ondersteunen mensen bij het vinden van alternatieve woonvormen en herbestemming van panden. De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro per groep van maximaal vier leden en 7500 euro per groep van vijf of meer leden. Voorwaarde is dat de initiatiefnemers zelf ook een bijdrage leveren. Kijk voor meer informatie en ter inspiratie op www.ruimteomtebouwen.nl.