Publieksconsultatie Toekomstverkenning Groningen Airport Eelde gesloten

REGIO - De online publieksconsultatie over de toekomst van Groningen Airport Eelde is gesloten. Er zijn 2597 reacties binnengekomen op de drie toekomstscenario's voor de luchthaven op www.toekomstgroningenairporteelde.nl.

Het scenario ‘Klein Vliegveld’ kreeg 212 (8%) voorkeuren. 'Vakantievluchten' kreeg 142 (5%) voorkeuren. In totaal 2243 (86%) mensen gaven hun voorkeur aan het scenario 'Toegangspoort van het Noorden'. De publieksconsultatie vormt een onderdeel van de toekomstverkenning Groningen Airport Eelde die momenteel wordt uitgevoerd door de aandeelhouders provincies Drenthe en Groningen en gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo. Maandag sloot de termijn voor de publieksconsultatie over de toekomst van Groningen Airport Eelde. In een maand tijd ontving www.toekomstgroningenairporteelde.nl 70.000 pageviews. De reacties kwamen uit heel Noord-Nederland, waarvan het grootste gedeelte uit de nabije omgeving van de luchthaven. Opvallend veel mensen hebben niet alleen een voorkeur voor een van de scenario's uitgesproken, maar ook de moeite genomen om hun voorkeur te motiveren. Argumenten De belangrijkste argumenten die mensen gaven om hun voorkeur voor 'Toegangspoort van het Noorden' te motiveren zijn:
  • 1. Investeren in de luchthaven is goed voor het Noorden;
  • 2. Gemak van een luchthaven nabij.
Bij 'Klein vliegveld' en 'vakantievluchten' komen de volgende argumenten met regelmaat terug:
  • 1. Terughoudendheid over investeringen zonder garanties op succes;
  • 2. Bezwaren tegen milieudruk en geluidsoverlast van vliegverkeer.
In de categorie 'Klein vliegveld' geven meerdere mensen aan dat het volledig sluiten van de luchthaven hun voorkeur heeft boven het scenario 'Klein vliegveld'.