Tandartspraktijk Roden als eerste in Noordenveld gecertificeerd

RODEN - Bij een tandartspraktijk denk je niet direct aan een ISO-certificering. Bij het woord ISO-certificering denk je eerder aan een groot industrieel bedrijf. Er is echter door de jaren heen behoorlijk wat veranderd, ook voor tandartspraktijken.

Nieuwe wetgevingen zorgen voor andere structuren en protocollen. De mate waarin een tandartspraktijk aan deze eisen voldoet, kan onafhankelijk worden beoordeeld. Tandartspraktijk Roden heeft op 24 mei 2016 bewezen aan de eisen van de ISO-certificering, Kwaliteitsmanagementsystemen NEN-EN- ISO 9001 te voldoen. Deze certificering is van toepassing op de preventieve, curatieve, medische en acute tandheelkundige behandelingen. De toetsing bestaat uit een audit, een keuring, door Roozeboom consulting. Hiervoor loopt een adviseur een dag mee in de praktijk en spreekt alle medewerkers. Deze beoordeelt of de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen. Tijdens zo’n audit wordt er onder andere gekeken of alle medewerkers voldoende geschoold zijn, alle regels wat betreft hygiëne goed worden nageleefd, alle handelingen vastgelegd zijn in protocollen. Documenteren zorgt voor bewustwording. Bovendien zorgt kritisch kijken naar alle handelingen, dat de efficiëntie van de handelingen wordt bewaakt. Met enige regelmaat vragen de medewerkers wat patiënten vinden de dienstverlening. Op deze manier kunnen ze daarvan leren en bijsturen waar nodig is. De certificering is een jaar geldig, dus na een jaar wordt er opnieuw een audit uitgevoerd. Op deze manier wil Tandartspraktijk Roden zorg dragen dat de praktijk aan alle eisen blijft voldoen. En dat komt de patiënt weer ten goede.